Görsel menzil
Harf:
a - b - c - d - e - f - g - h - i - j - k - l - m - n - o - p - r - s - t - u - y - x - w - z
Görsel menzil
Farın önündeki bir objenin aydınlatma dağılımı içerisinde görülebilir kaldığı mesafeyi belirtmek için kullanılır. Görsel menzil, aracın önündeki objenin şekline, büyüklüğüne ve ışığı yansıtma gücüne, yol yüzeyinin yapısına (yansıma açısı), farın tasarımı ve temizliğine, sürücünün gözünün fiziksel yapısına bağlı olarak değişir. Bu kadar fazla değişkenin olması, görüş menzilinin sayısal olarak belirtilmesini imkansız hale getiriyor. Fakat yasal sınırlamaların far üreticilerine şart koştuğu mesafeler, kötü koşullarda minimum 20 metre aydınlatma ve iyi koşullarda minimum 100 metre aydınlatma olarak belirtiliyor.
Kullanıcı Adı:
Şifre:
TEKNİK BİLGİLER
Motor verimi
Günümüzün teknolojik motorları bile emilen yakıtın yüzde 100’ünü enerjiye çevirebilecek yapıya sahip değildir. Emilen yakıttan elde edilen gücü 100 birim kabul edersek, bu miktarın ancak 25 birimi krank miline hareket enerjisi olarak..